Strefa zagrozenia wybuchem definicja

W mieszkaniach, w których może przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz także oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z zarejestrowanymi w niej umowami jest dzisiaj wymogiem kierowanym do producentów tego typu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, kiedy również sił.

Każdy zakład, bez powodu na wykonywaną działalność, powinien stanowić wyposażony nie dopiero w najwłaściwszej kondycji urządzenia koniecznego do regularnej pracy, ale również właściwie dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na sprawy tego typu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, jak również trwałość zastosowanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na różne rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a jeszcze maszyny do profesjonalnych zastosowań, w niniejszym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których stanowi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w ofercie są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

PeniSizeXL

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a ponadto modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo interesująca wydajność oraz jakość użytych przy ich realizacji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w obiektach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i innych budują się na życiu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.