Tlumaczenie konsekutywne notatki

Tłumaczenie artykułu jest samotne w sobie dość duże. Jeżeli planujemy przetłumaczyć jakiś tekst, wymagamy nie tylko mieć pod opiekę "wyuczone" słowa i zdania ale również posiadać wiedzę wielu idiomów tak specyficznych dla każdego języka. Faktem jest, że kobieta pisząca artykuł w języku angielskim nie wykonywa go w możliwość czysto "akademicki" lecz używa swoich niepowtarzalnych ruchów i wspomnianych idiomów.

W klubu z tym, że rola globalnej sieci Internetu dalej jest coraz większa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z jakim potrzebujemy dojść do poważniejszej miary odbiorców, musimy uczynić go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim oraz własnym, powinien umieć nie tylko umiejętność tłumaczenia ale jeszcze zdolność do wypowiadania swoich uznań i opisów jakie w oryginale są nieprzetłumaczalne. Kiedy toż oczekuje w działalności? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za pomocą tłumacza Google. O ile ogólny sens tekstu będzie zachowany (będziemy w okresie domyślić się o co na określonej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na poziomie niedostatecznym. Jest wtedy możliwe właśnie dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany tekst na wartości "słowo w słowo". W pracy więc, nie mamy co czekać na stworzenie w oparciu o to szkolenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Więc w działalności tłumacza stron www w najszybszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najlepsze oprogramowanie nie ma sił myślenia abstrakcyjnego. Samo co ono potrafi, to tworzyć według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Stąd też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące artykuł są daleko w tyle za profesjonalnymi tłumaczami stron www i właśnie że będzie już zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie wyposażone w szansę łatwego i abstrakcyjnego "myślenia" więc będzie wtedy kraj naszej cywilizacji. Podsumowując, w charakteru kształcenia dobrych tłumaczy należy wykonać odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale także wesprze w nauce abstrakcyjnego pojmowania danego języka.